Ledarskap & genus

Vad kan du tjäna på
jämställdhet och mångfald?

Vi alla lever liv och arbetar i organisationer som är mer begränsade av ojämställdhet och brist på mångfald än de behöver vara.

Kichisaga Leadership är ett konsult- och utbildningsföretag vars mission är att göra kvinnor, män och hela organisationer till hängivna förespråkare för jämställdhet och kvinnors rättigheter, och att göra vita människor till effektiva förkämpar för en inkluderande och mångsidig arbetsmiljö.

I Kichisaga är vi bra på att hantera frågor som rasism och sexism utan att fördela skuld och skam. Vi är alla del av både problemet och lösningen – även om vissa av oss är mindre medvetna än andra. Vi har alla vuxit upp i familjer och organisationer som lärt oss fördomar och förhållningssätt som omedvetet upprätthåller diskriminering. Dessa behöver vi identifiera och ta itu med om vi vill få del av hela potentialen hos oss själva och de vi arbetar med.

Det är inte någon enskilds fel att det finns diskriminering – men vi kan alla ta ansvar för att ändra det. Och vi kommer alla att tjäna på den förändringen.

Kichisagas utbildare

När män förstår vad de och deras vänner och familj förlorar på ojämställdhet mellan könen, då börjar de (vi) vilja förändra. Vita och andra dominerande grupper behöver på motsvarande sätt förstå vad de (vi) har att vinna på större mångfald i sina liv, för att effektivt arbeta för mer inkludering.

Kichisagas seniora konsulter Andreas Bhagwani och Fredrik Eklöf använder sina egna positioner som medelålders män för att få andra i normen att reflektera över sina egna blinda fläckar.

Bankchefer, gruvarbetare & brandmän

Kichisagas konsulter har mer än tjugo års erfarenhet av att leda och utbilda inom jämställdhet och mångfald. Vi har jobbat med chefer på alla nivåer, inklusive börskoncerners högsta ledningsgrupp, gruvarbetare, brandmän, sjuksköterskor och många fler.

Fredrik Eklöf efter utbildning med brandmän i Hässleholm.

Mediala meriter

Fredrik Eklöf, Kichisaga, var den första manliga huvudtalaren på 19 år på Näringslivets mäktigaste kvinna – väldigt hedrad och väldigt nervös. Fredrik Eklöf och Andreas Bhagwani var dessutom året därefter den andra och tredje manliga huvudtalarna.

Med appen GenderTimer skapade Kichisaga nationell och internationell uppmärksamhet kring den vardagliga ojämställdhet som uppstår när kvinnor hörs mindre på möten och i media. Vi brukar skryta med att vi genom GenderTimer fick möjlighet att prata för jämställdhet på Fox News i USA.

Kunder

Kichisaga har arbetat med ett antal stora företag och myndigheter, inklusive Swedbank, LKAB, SBAB and Skanska.

Vi har lett utbildning för mångfaldschefer från alla länder Skanska opererar i, och med skyddsombud i Sverige.
Vi har skapat insikt och engagemang såväl i SBABs företagsledning som hos medarbetare och chefer på alla nivåer.
I Swedbank har vi utvecklat ledningsgrupper på alla nivåer i djupgående internat, inklusive koncernledning.
För LKAB, en gruva med en av världens största malmkroppar, har vi utbildat chefer och personal.

Ämnen vi talar och utbildar kring

Kichisaga utbildar kring flera ämnen och vinklar.

Ledarskap, mångfald & jämställdhet

• Är du redo att leda alla dina medarbetare?
• Manlig jargon – hur ser vi till att den inte är destruktiv?
• Hur mycket ledare ska du vara, och hur mycket specialist behöver du vara?
• Hur du skapar mer mångfald och jämställdhet i din organisation

Jämställdhet

• Behöver vi verkligen mer jämställdhet i världens mest jämställda land?
• Varför du har lättare att se mäns potential än kvinnors
• Fördomar som styr dig och din organisation – samtidigt som ni tror att ni agerar jämställt

Ledarskap

• Ledningsgruppsutveckling
• Personliga ledarförmågor
• Gruppledarskap
• Team efficiency
• Att förändra kulturen i din organisation

Emotionell intelligens & mentalt välmående

• Känslomässig frihet
• Känslomässigt vältränad
• Att bli en god lyssnare
• Vägen till avspänd egenkontroll
• Daglig stresshantering
• Att skapa det stöd du behöver för att utvecklas
• Att vara ett bra stöd för andra som vill utvecklas

Våra erbjudanden

Kichisaga Mastermind – Ny nätverksgrupp

Vår senaste tjänst är Kichisaga Mastermind, för chefer och medarbetare som förstått att vi behöver mer jämställdhet och att vi behöver få (oss) män att ta vår del av ansvaret, såväl privat som på jobbet.

För seniora chefer och VDar, som är män, startar vi en Mastermind i februari 2019. Kolla in vår presentation och se om gruppen är för dig. Den kommer att bli väldigt givande och spännande.

Ledarskap & genus – Internat

Internat som får ledningsgrupper att börja lita på varandra på sätt som de inte trodde var möjligt. Kichisagas program ”Ledarskap & genus” ger en uppfriskande boost i självmedvetande, commitment och samarbete på en ny nivå.

Vanliga resultat: skarpare beslutsfattande, mindre stress, stärkt lagkänsla och lagmoral, och en uppsättning verktyg för ledarskap både privat och professionellt.

Intresserad? Boka ett samtal med oss.

Jargong & maskulinitetsnormer – Att identifiera och oskadliggöra dem

En föreläsning/miniworkshop som ökar er medvetenhet och stärker er förmåga att avbryta destruktiv jargong. Med våra utbildares hjälp avaktiverar ni det som vetenskapligt kallas bystander bias (”Den här jargongen borde verkligen någon göra något åt – men inte jag”), så att ni kan skapa en proaktiv, inkluderande atmosfär.

Boka ett förutsättningslöst samtal, så undersöker vi tillsammans om vår workshop kan vara till hjälp.

Handledning

Kichisaga erbjuder handledning kring ledarskap, mångfald och genus för dig som vill öka din medvetenhet. Vi har också specifik #MeToo-handledning för situationer där någon har – eller tror sig ha – gått över gränsen för vad som är OK.

Rekommendationer

Angelique Angervall, Swedbank

Jag kan varmt rekommendera Kichisaga. 
I fyra olika ledningsgrupper har jag arbetat nära Andreas och Fredrik. Vid två tillfällen var jag chefen som ledde gruppen, vid två tillfällen var jag deltagare i min chefs ledningsgrupp.Efter varje internat, som löper över tre tillfällen under ett års tid, har vi åkt därifrån som en starkare ledningsgrupp, mer sammansvetsade, starkt motiverade att leverera tillsammans och med en ny gemensam värdegrund kring vad som är viktigt för oss som individer och gemensamt som grupp.

Genusperspektivet är en intressant vinkel som främst ökar medvetandenivån och höjer vår gemensamma kunskapsribba. Tankarna kring ledarrollen är dock de som trycker samman oss som team. 

Andreas och Fredrik kompletterar varandra på ett optimalt sätt som driver processen framåt för gruppen de arbetar med för tillfället. Jag skulle med glädje manglas av dem två en femte gång om jag fick möjlighet. Varje gång lär jag mig något nytt om mig själv och mitt ledarskap.

Angelique Angervall, Swedbank


James Threalkill, Skanska USA

Fredrik does an outstanding job of facilitating a very profound and significant professional workshop. He is quite engaging and produces successful outcomes with his clients.

Kichisaga Leadership
info@kichisaga.se

+46-708-85 91 71

?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.