Vad andra säger om oss

Mätbara resultat – 20% ökning i ledarindex

Under ett år genomförde Kichisaga ledarutvecklingsinsatser för samtliga chefer inom en del av en koncern. Efter Boot Camp, ett första internat på tre dagar med ledningsgruppen, upplevde de så stor nytta av programmet att de bestämde sig för att köpa våra uppföljare, Reality Check och Booster på 2 dagar var, samt låta samtliga chefer under dem få motsvarande program.

Ledarskapsindex ökade under det år dessa insatser genomfördes med drygt 20 procentenheter. Andelen kvinnliga chefer i ledningsgruppen ökade från 17 % til 50 %. Personer i ledningsgruppens närhet vittnar om att gruppen nu har mycket högre i tak. Själv säger de att de har mycket roligare på jobbet.

Samtliga delar av organisationen har ökat sin intjäningsförmåga påtagligt.

Sagt om oss

Detta skickade en medarbetare hos en kund till oss när hon återvänt till sin arbetsplats efter föräldraledighet:

”Ang det genusprojekt för ledningsgruppen som ni genomför hos oss. […] Oj oj oj vilka förändringar som har inträffat efter att jag gick på mammaledighet i påskas. Det jag främst tänker på är inställning till mammalediga, mammor som har behov av att hämta barn/jobba deltid.

Utöver detta så har det skett degraderingar av chefer som kanske inte har gjort sitt bästa för oss kvinnor 😉 samt att dessa mindre lyckade chefer har ersatts av ett stort antal kvinnor. Om det är ni som har lyckats få min ledningsgrupp att göra dessa förändringar så vill jag bara säga STORT TACK!”

Individer blev en grupp

Vi arbetade under två internat med en grupp chefer utplacerade på internationella siter. Deras chef, som själv deltog, ville få dem att känna tillhörighet till gruppen, börja lära av varandra och se mer till det gemensamma än till den egna arbetsplatsen.

”För fyra månader sedan hade jag bara en samling chefer som träffades ibland. Nu har jag en ledningsgrupp.”

Hon ville också få individer i gruppen att landa i viktiga beslut som berörde deras arbete. Det har de gjort nu. En av de mest framgångsrika ledarna var på väg att lämna bolaget, men bestämde sig för att stanna och tar istället ännu större ansvar. En annan har lyckats dra ner sin stressnivå till en långsiktigt hållbar nivå.

Chef i ledningsgrupp:

“Den här upplevelsen har förändrat mig personligen på så många sätt. Jag förstod att även jag påverkades av fördomar och att de fick mig att se ner på människor. Nu ser jag att människor värderar olika saker – och att det är OK. Under våra workshops talade vi om våra egna erfarenheter av maskulinitet, ledarskap och att vara chef. Vi gav varandra väldigt mycket feedback. Det var en ögonöppnare att förstå hur andra uppfattat mig under alla år, och vilken effekt min stil hade på människor.

Det är så tydligt för mig nu – jag fick människor att känna sig obekväma. Jag sågs som en macho kille, med massor av maktattribut. Jag höll alltid distans och visade upp en fasad, pratade aldrig om personliga saker på jobbet. Jag medgav aldrig några svagheter. Folk – särskilt de som rapporterade direkt till mig – var aldrig avslappnade runt mig. , och jag märkte det inte ens.”