Vad vi gör och varför

Koppla genus och mångfald till andra mål

Fler och fler studier, rapporter och forskningsresultat visar att jämställdhet och mångfald genererar lönsamhet och framgång i organisationer. Ändå upplever de flesta som engagerar sig i frågan att det går alldeles för långsamt framåt.

Ni har säkert gjort flera insatser för att öka mångfalden och jämställdheten i er organisation, ändå når få kvinnor toppositioner och människor med utländsk bakgrund exkluderas. Varför?

Därför att de flesta insatser på detta område riktats till kvinnor och s.k. invandrare. Men jämställdhet handlar minst lika mycket om vad vi män gör och inte gör. Därför har vi specialiserat oss på att – hos vita medelålders män – väcka engagemang för och kunskap om ledarskap, genus och mångfald.

En andra nyckelfaktor när vi arbetar med organisationer är att knyta jämställdhetsarbetet till affärskritiska mål och involvera chefer. Allt fler stora företag vill t.ex. öka andelen kvinnor på höga poster, inte för att lagen kräver en jämställdhetsplan, utan för att de misstänker att motsatsen betyder att de missar viktig talang.