Vi erbjuder

Stärk lagandan och öka trivseln för alla medarbetare och chefer

Med tankeväckande exempel och ett avväpnande sätt skapar Kichisaga Leadership medvetenhet och engagemang kring respektfullt och inkluderande bemötande.VA-101mäktigaste

Små gester och signaler kan såra och exkludera utan att någon menar något illa. Med våra insatser vidgar ni begränsande normer så att du och dina kolleger kan vara era bästa jag och ta organisationen till nästa nivå.
Kichisaga Leadership har upplägg avpassade för vad just din organisation behöver uppnå när det gäller inkludering, bemötande och jämställdhet.
Kichisagas utbildare visar hur vi alla bidrar till ojämlikhet och diskriminering även när vi tror att vi inte gör det. Verktygen är berättelser som berör på djupet, humor och en särskild förmåga att vända ointresse eller motstånd i publiken. Deras arbete bygger på erfarenhet och forskning kring ledarskap och organisation, men föreläsningarna blir aldrig torrt akademiska.
Kichisagas utbildare vinner förtroende och gehör bland såväl kvinnor och män som hen, och i alla sektorer av samhället.
Kichisaga har arbetat med exempelvis kommunledningar, stora koncernledningar, gruvor i Norrland, HR-chefer i USA samt landsbygdsbefolkning i Namibia och studenter i Afghanistan.

Vad vill just ni åstadkomma när det gäller att inkludera och utveckla alla?

Vi hjälper er organisation framåt just där ni befinner er. Är det bråttom, kör vi ett upplägg som vi vet funkar för er. Har ni mer tid, skräddarsyr vi gärna exemplen och uppläggen för att maximera igenkänning och relevansen för er.

Vad vill du att vi ska göra för er?
Skapa intresse och motivation – beställ en av våra föreläsningar.
Skapa insikter och vilja – beställ eller delta i en våra halvdagsworkshops.
Skapa ägarskap och engagemang – beställ våra kraftfulla internat för ledningsgrupper och arbetsgrupper.
Skapa förändring i hela organisationen – låt våra digitala utbildningsverktyg forma om hela organisationen.

För individer

Vi har också insatser för individer:

Skapa självinsikt och engagemang hos individer – beställ handledning.

Stötta chefer och specialister som redan är engagerade – boka plats i ett av våra nätverk.