Nätverk för dig som chef

– med mångfald och genus i fokus

 • Vill du göra skillnad med ditt ledarskap?
 • Ser du mångfald som en väg till bättre resultat?
 • Vill du öka ditt genomslag?
 • Vill du hålla länge som chef och människa?
 • Vill du bidra till en hållbar samhällsutveckling?

Om du dessutom vill utveckla och utvecklas av andra chefer, då är vårt nätverk för chefer som vill utveckla sitt ledarskap på ett genus- och mångfaldsmedvetet sätt något för dig.

Nätverket är till för dig som:

 • leder andra chefer
 • vill arbeta med dig själv, dina attityder och beteenden
 • vill skapa mer jämställda, inkluderande och effektiva organisationer.

Kichisaga Leadership arbetar med mångfald, genus och ledarutveckling. Vi tror att bästa sättet att arbeta med mångfald är att koppla det till din egen professionella utveckling och till din organisations affärskritiska frågor.

Upplägg

Vi matchar dig in i en lämplig nätverksgrupp av chefer. Varje grupp består av som mest tjugo personer. Inom varje grupp skapar vi mindre samtalsgrupper för förtroligt utbyte. Nätverksgruppen möts fem morgnar eller sena eftermiddagar per år.

Träffarna kommer att röra sig mellan strategisk nivå, praktiskt erfarenhetsutbyte och individuella reflektioner och slutsatser. Vi använder vår egen kunskap, andra forskare och föreläsare, och gruppens specialistkunskaper.

Teman & dilemman

Exempel på teman som vi tar upp i nätverksgrupperna:

 • Strategier för ökad mångfald
 • Resultatstyrning
 • Affärsmannaskap/Affärskvinnoskap
 • Att skapa inkluderande mötesklimat
 • Att hålla utvecklande utvecklingssamtal
 • Personlig utveckling som chef
 • Allt en chef behöver veta om religion och kultur, inklusive den ”svenska”
 • Hur utvecklar jag medarbetarskapet i min organisation?

Du som medlem kan löpande föreslå dilemman och utmaningar som ni vill tänka kring med gruppen. Exempel på dilemman:

 • Vad gör jag med den här medarbetaren som inte levererar på sin fulla potential?
 • Hur balanserar jag förväntningarna från mina chefer med lojalitet med mina underlydande?
 • Den här medarbetaren behöver en annan slags ledare än jag är. Vad gör jag?
 • Hur ger jag kritisk feedback som utvecklar?
 • Hur utvecklar jag min trygghet som chef?
 • Hur ser jag till att hålla i längden?

Din grupp

Trygghet att tänka högt och fritt och att dela även svårigheter är av största vikt, och något vi är bra på att skapa. Därför bildar vi inom varje nätverksgrupp mindre samtalsgrupper för förtroligt utbyte. Och vi lägger stor vikt vid att få till en bra matchning.

Varje ny grupp sätts ihop utifrån ett litet antal medlemmar. Utifrån deras rekommendationer utökar vi den till max tjugo chefer. Varje ny medlem stäms av med befintliga medlemmar för att säkra att det inte finns konkurrensförhållanden eller annat som kan begränsa graden av öppenhet och förtrolighet.

Kontakt och reflektion i vardagen

Mellan träffarna kan gruppmedlemmarna använda gruppens skyddade hemsida. Där finns kontaktuppgifter, möteskalender, dokumentation, protokoll, gruppmailfunktion och mycket mera. Gruppens hemsida är en bank med kunskap – bl.a. genom uppladdade presentationer och referat.

Träffarna

Träffarna hålls i Stockholmsområdet, kl. 08.00-10.30 eller 16.30-19.00. Vi sätter datumen tillsammans med minst ett halvårs framförhållning. Medlemmarna turas om att vara värd för träffarna. Kichisaga skickar ut agenda en vecka innan varje möte, och dokumenterar mötet grafiskt och gör dokumentationen tillgänglig på en hemsida specifikt för gruppen.

Våra processledare

Varje grupp leds av en erfaren konsult och utbildare, som sätter ramar och skapar förutsättningar för ett tryggt utbyte. Samtliga våra processledare har egen, praktisk erfarenhet av att leda verksamhet och personal. Processledarna ansvarar för kommunikation och samordning mellan träffarna.

 Bild på Andreas Bhagwani
Andreas Bhagwani
Managementkonsult & VD

Affärsutveckling, försäljning och genusfrågor är mina specialiteter. De som har en större öppenhet för bredare könsroller har nog roligare och mår bättre på alla sätt.

VD Nanologica, delägare Kichisaga Leadership, medgrundare av GenderTimer, Atrogi & Sigrid Therapeutics.

 Bild på Emma Egnell  

Emma Egnell, kommunikativ business partner & konceptutvecklare

Affärsdriven internkommunikation är min passion. Min genuina ambition är att hjälpa alla få bättre relationer till sina medarbetare i första hand och sin marknad i andra hand. Jag brinner dessutom för att hjälpa organisationer att hitta sitt varför så att de utan problem kan förklara meningen för sin omvärld och sina medarbetare. Utan mening är det svårt att finna engagemang.

Ägare av Brand New Communications, initiativtagare till Hej Digital på Almedalen.

 Bild på Fredrik Eklöf
Fredrik Eklöf, Ledarskapskonsult & social entreprenör.

Hela mitt yrkesliv handlar om att göra världen till ett roligare ställe för alla. Ibland gör jag det med chefer på högsta nivå i näringslivet. Andra gånger diskuterar jag våld i hemmet på afrikansk landsbygd eller stöttar unga kvinnor och män att skapa jämställda relationer i Kabul.

Delägare Kichisaga Leadership, medgrundare av GenderTimer  & Listeners Without Borders, ordförande Malmö Ideella.

 

Medlemskap

Som medlem får du:

 • Tillgång till ett medvetet och engagerat nätverk av chefer
 • Fem träffar per år med din nätverksgrupp
 • Tillgång till kunskapsmaterial och anteckningar på gruppens hemsida
 • Erbjudanden om enstaka frukostmöten och andra föreläsningar.

Medlemskap kostar 18 500 kr/år.

Kontakta oss

För mer information, kontakta oss!

E-post: info@kichisaga.se
Telefon: 0708-85 91 71

Ladda ner denna beskrivning som pdf.

Anmäl ditt intresse här!